ADORACJA – czwartki – 18.30-20.00

DROGI KRZYŻOWE – piątki – 8.30, 17.30 (z udziałem dzieci), 19.00

GORZKIE ŻALE – niedziela – godz. 18.00

Kazania Pasyjne: Ks. Andrzej Orczykowski SChr

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne – 26-29.03.2023 (niedziela – środa)

Nauki na wszystkich Mszach Świętych

28.03 – godz. 19.30 – nauka stanowa dla mężczyzn

29.03 – godz. 19.30 – nauka stanowa dla kobiet

Prowadzi: prezbiter Adam Prozorowski

Podziel się