logo_caritasBiuro Caritasu jest czynne w trzeci wtorek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.00.

“Caritas” to miłość, określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości, pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.
Miłość tak pojęta nie może nie stawiać wspieranemu nieodzownych wymagań, a nierzadko też obyć się bez profesjonalnych umiejętności. Jednak pierwsze w kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na zgnębioną siostrę lub brata. To jest Caritas Kościoła w najistotniejszym sensie i ona jest racją bytu organizacji, której na imię Caritas.

Caritas naszej parafii jako wspólnota ludzi powstał w roku 2005.

Charytatywny Zespół Caritas działa przy naszej parafii od 1996 r. Obecnie w działalność Parafialnego Zespołu zaangażowanych jest aktywnie 17 osób.

Caritas parafialny zajmuje się przede wszystkim pomocą osobom ubogim i potrzebującym. W tej chwili pomoc ta obejmuje ok. 50 rodzin z terenu naszej parafii. Zespół organizuje wydawanie żywności. Organizuje zbiórki i składki na cele charytatywne przy okazji świąt, rozpoczęcia roku szkolnego i wypadków losowych. W I poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 odbywa się spotkanie formacyjne prowadzone w oparciu o program Fundacji “Pro Caritate” z Warszawy. Pomoc świadczona przez Zespół nie ogranicza się jedynie do strony materialnej, ale uwzględnia również pomoc duchową osobom potrzebującym.

Parafialny Zespołu Caritas można wpierać dokonując wpłat na konto:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Królowej (Caritas)
34 1140 2017 0000 4902 1216 2428

Podziel się