Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbywają się według grafików, które można znaleźć na następujących stronach:

Uczniowie klas VII

Uczniowie klas VIII

Zapraszamy też osoby dorosłe, które chciałyby przygotować się i przyjąć sakrametn bierzmowania do kontaktu z ks. Mateiem.

Kontakt do ks. Mateia – tel. 577 620 388 lub mail: mathaeus78@yahoo.com

 

W naszej parafii formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Kandydaci rozpoczynają ją na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszkania kandydatów – niezależnie od tego, gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
 
Zgłoszenia kandydatów:
  • nabór kandydatów rozpoczyna się we wrześniu każdego roku dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej.
 
„Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie archidiecezji poznańskiej obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych. Ma to miejsce podczas spotkań w małych grupach oraz podczas celebracji liturgicznych, które mają charakter inicjacyjny”.
                        [Poznański Informator Katechetyczny 2017/18]
Podziel się