Znalezione obrazy dla zapytania bierzmowanieOdpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania jest
ks. Krzysztof wraz z animatorami.

W naszej parafii od września 2017 roku formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Kandydaci rozpoczynają ją na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszkania kandydatów – niezależnie od tego, gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
 
Zgłoszenia kandydatów:
 • nabór kandydatów rozpoczyna się we wrześniu każdego roku dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej.
 
„Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie archidiecezji poznańskiej obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych. Ma to miejsce podczas spotkań w małych grupach oraz podczas celebracji liturgicznych, które mają charakter inicjacyjny”.
                        [Poznański Informator Katechetyczny 2017/18]
 

W 2019 roku do sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież kl. III gimnazjów oraz kl. VIII  szkoły podstawowej, która w minionym roku szkolnym (jako uczniowie kl. II gimnazjów oraz kl. VII szkół podstawowych) uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych prowadzonych w naszej parafii.

Okres formacji trwa 2 lata i rozpoczyna się w klasie VII szkoły podstawowej.

Młodzież w czasie dwóch lat pracuje w oparciu o program formacyjny.

Młodzież kl.  VII spotyka się dwa razy w miesiącu w środy o godz. 19.00: 

 • w I środy m-ca – celebracja liturgiczna
 • w następne środy m-ca spotkania w małych grupach wg. grafiku:
  gr. I i IV – II środa
  gr. II i V – III środa,
  gr. III i VI – IV środa

Młodzież kl.  III  i VIII spotyka się  trzy razy w miesiącu – we wtorki o godz. 19.00:

 • 2 x spotkania w małych grupach (wg. grafiku spotkań)
 • 1 x celebracja liturgiczna (wg. grafiku spotkań)

Ponadto raz w miesiącu uczestniczy w I piątkowym wielbieniu o godz. 19.00.

Wszystkich kandydatów zapraszamy na Mszę św. niedzielną o godz. 9.15.

Terminy spotkań dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w roku 2018/2019:

dla klas III gimnazjum (I semestr)

l.p. Data Spotkanie Miejsce
1. 18.09.2018 Inauguracja Msza św. – Kościół
2. 06.10.2018 Stadion Młodych Warszawa
3. 09.10.2018 Formacyjne Salki
4. 16.10.2018 Celebracja Kościół
5. 23.10.2018 Formacyjne Salki
  02.11.2018 I piątek – Spowiedź św. Kościół
6. 13.11.2018 Formacyjne Salki
7. 20.11.2018 Celebracja Kościół
8. 27.11.2018 Formacyjne Salki
  07.12.2018 I piątek – Spowiedź św. Kościół
9. 11.12.2018 Formacyjne Salki
10. 18.12.2018 Celebracja Kościół
  14.01.-27.01.2019  Ferie Zimowe  
11. 29.01.2019 Formacyjne Salki

 

dla klas VIII SP (I semestr) :

l.p. Data Spotkanie Miejsce
1. 18.09.2018 Inauguracja Msza św. – Kościół
2. 02.10.2018 Formacyjne Salki
3. 06.10.2018 Stadion Młodych Warszawa
4. 09.10.2018 Celebracja Kościół
5. 16.10.2018 Formacyjne Salki
  02.11.2018 I piątek – Spowiedź św. Kościół
6. 06.11.2018 Formacyjne Salki
7. 13.11.2018 Celebracja Kościół
8. 20.11.2018 Formacyjne Salki
9. 04.12.2018 Formacyjne Salki
  07.12.2018 I piątek – Spowiedź św. Kościół
10. 11.12.2018 Celebracja Kościół
11. 18.12.2018 Formacyjne Salki
   14.01.-27.01.2019  Ferie Zimowe  

dla klas VII SP (I semestr) :

l.p. Data Spotkanie Temat
1. 03.10.2018 Celebracja Kościół
2. 10.10.2018 Gr. I/IV Salki
3. 17.10.2018 Gr. II/V Salki
4. 24.10.2018 Gr. III/VI Salki
5. 07.11.2018 Celebracja Kościół
6. 14.11.2018 Gr. I/IV Salki
7. 21.11.2018 Gr. II/V Salki
8. 28.11.2018 Gr. III/VI Salki
9. 31.11.2018 Noc Świętych Kościół
10. 05.12.2018 Gr. I/IV Salki
11. 12.12.2018 Gr. II/V Salki
12. 19.12.2018 Gr. III/VI Salki
  14.01-27.01.2019 FERIE ZIMOWE

 

Podziel się