Aktualizacja – 24.01.2021

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania jest ks. Matei Catargiu SChr

Zapraszamy serdecznie na spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania. Odbywać się będą zgodnie z rozporządzeniami sanitarno – epidemiologicznymi. W naszym kościele może przebywać równocześnie 38 osób. Spotkania odbędą się w dwóch grupach zarówno dla klas VII i VIII.

Aktualny grafik spotkań można znaleźć na głównej stronie.

Bardzo Was prosimy, byście nawzajem przekazywali sobie to zaproszenie na spotkania, by nikogo na nich nie zabrakło. Zależy nam na Waszej obecności. Z niecierpliwością na Was czekamy. Rozumiemy też, jeśli ktoś z Was nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu zagrożenia epidemiologicznego. W takich sytuacjach prosimy o kontakt do ks. Mateia, który od listopada jest odpowiedzialny za bierzmowanych – tel. 577 620 388 lub mail: mathaeus78@yahoo.com

 

W naszej parafii formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Kandydaci rozpoczynają ją na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszkania kandydatów – niezależnie od tego, gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
 
Zgłoszenia kandydatów:
  • nabór kandydatów rozpoczyna się we wrześniu każdego roku dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej.
 
“Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie archidiecezji poznańskiej obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych. Ma to miejsce podczas spotkań w małych grupach oraz podczas celebracji liturgicznych, które mają charakter inicjacyjny”.
                        [Poznański Informator Katechetyczny 2017/18]
Podziel się