Ks. Jarosław Staszewski SChr, proboszcz, przełożony wspólnoty zakonnej 

 

Ks. Jarosław Staszewski SChr (po ojcu – poznaniak, po mamie – wilniuk), urodził się w 1966 r. w Lesznie, a wychował w Głogowie. W 1985 r. zdał maturę i wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego. W 1991 r. złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął świecenia kapłańskie z rak abpa Jerzego Stroby. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w Goleniowie, a w 1994 r. rozpoczął specjalistyczne studia z zakresu sztuki sakralnej zwieńczone doktoratem, obronionym na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po studiach pełnił funkcje dyrektora Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego i przez prawie dwadzieścia lat prowadził zajęcia z historii sztuki i konserwacji zabytków w WSD Towarzystwa Chrystusowego. Był proboszczem w parafii Świętego Jozefa w Stargardzie (2002-2013) i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie (2013-2022). W szczecińskiej kurii metropolitalnej pełnił funkcje dyrektora Wydziału Życia Konsekrowanego (2016-2022), a z ramienia Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich był delegatem w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Odznaczony „złotym gryfem” za zasługi dla województwa zachodniopomorskiego i wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „za opiekę nad zabytkami”. 1 lipca 2022 objął obowiązki przełożonego wspólnoty zakonnej i proboszcza w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu.

Kontakt: tel. kom: 606 141 446,
e-mail: jararte1966@gmail.com

 

           Ks. Michał Kłos SChr, wikariusz

Kontakt: tel. kom. 512 994 799,

e-mail: michal.klos.schr@gmail.com

                                                            Ks. Michał Ogrodnik SChr, wikariusz

Kontakt: tel. kom. 502 288 847,
e-mail: michal.ogrodnik125@gmail.com

24_1294930444

Duszpasterstwo prowadzą księża Chrystusowcy


Od września 2018 roku w naszej parafii wznowiły posługę Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

s. Monika Jurewicz MChR,  – jest katechetką w Szkole Podstawowej nr 93, zajmuje się przygotowaniem do I Komunii św., pełni również obowiązki zakrystianki.

Podziel się