Portret Królowej Jadwigi

Jadwiga_by_Bacciarelli.jpg (557×762)

autor: Marcello Bacciarelli

 

Portret królowej Jadwigi

04.jpg (312×354)

autor: Michał Stachowicz

 

Przysięga Królowej Jadwigi

Przysiega_Jadwigi.jpg (612×800)

autor: Józef Simmler; XIX w.

 

Królowa Jadwiga – Poczet Królów Polski

P_Jadwiga.jpg (396×600)

autor: Jan Matejko 

 

Wejście Jadwigi Andegaweńskiej – króla Polski – do Katedry Wawelskiej 

wawelska.jpg (195×379)

obraz w Domu Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Królowej w Krakowie,
autor: Jan Bruzda; 1991r.

 

Jadwiga na koniu – wjazd do Krakowa konna211.jpg (408×357)

obraz w Domu Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu,
autor: Jan Bruzda; 1993r.

 

Królowa Jadwiga modląca się pod krzyżem

07.jpg (265×354)

autor: Florian Stanisław Cynk; XIX w.

 

Wjazd Jadwigi do Lwowa 

Wjazd Jadwigi do Lwowa.jpg (600×469)

autor: January Suchodolski; XIX w.

 

Chrzest Litwy

s_04.jpg (354×278)

autor: Piotr Stachiewicz; XIX-XX w.

 

Stopka królowej Jadwigi

10.jpg (269×343)

autor: Leon Kowalski; XIX-XX w.

 

Królowa Jadwiga wstawia się za pokrzywdzonymi – „kto im łzy powróci”

s_08.jpg (279×354)

autor: Piotr Stachiewicz; XIX-XX w.

 

Królowa Jadwiga okazuje miłosierdzie utopionemu młodzieńcowi

s_09.jpg (354×288)

autor: Piotr Stachiewicz; XIX-XX w.

 

Królowa Jadwiga daje jałmużnę ubogim

s_06.jpg (354×280)

autor: Piotr Stachiewicz; XIX-XX w.

 

Królowa Jadwiga opatruje chorych w szpitalu

s_07.jpg (354×266)

autor: Piotr Stachiewicz; XIX-XX w.

 

Podziel się