DA Na Brzegu

Zapraszamy studencką wiarę. Wiarę wierzącą i poszukującą. Spotykamy się na brzegu. Na brzegu Poznania, Jeziora Umultowskiego i na brzegu naszego życia. Chcemy wspólnie się modlić, rozmawiać, poznawać i uczyć wypływać na głębię.

Spotykamy się w każdy czwartek o 20. Zaczynamy Eucharystią, a po niej, w zależności od tygodnia czekają następujące spotkania:

I czwartek – BogaTe Słowa – spotkania biblijne omawiające najważniejsze dialogi Jezusa z ludźmi, m.in. z Piotrem, Samarytanką, Marią Magdaleną, Nikodemem, Piłatem… Co tydzień inna osoba!
II czwartek – ŻycioRysy – zdobywamy życiowe szczyty ucząc się od najlepszych, czyli słowa Jana Pawła II i ich zastosowanie w naszej codzienności
III czwartek – Za.wierze.nie – dyskusje na tematy wiary, codziennych problemów i życiowych dylematów. Jesteś za czy nie?
IV czwartek – eMisje – wieczorne seanse filmów z misją
V czwartek (jeśli akurat jest) – GRAtis – wieczór integracyjny z planszówkami

Czekamy na Was na brzegu!

Więcej na: www.facebook.com/naBrzegu/

 

Podziel się