Znalezione obrazy dla zapytania Ruch Domowego Kościoła

Ruch Domowego Kościoła zwany także Oazą Rodzin skupia małżeństwa (rodziny) chcące pogłębić swoja wiarę i osobiste relacje małżonków i ich dzieci z Bogiem. Pogłębianiu tych relacji służą regularne comiesięczne spotkania kręgów złożonych z kilku małżeństw.

Na spotkaniach tych rozważa się Słowo Boże i Dokumenty Kościoła. Częścią spotkań jest także wspólna modlitwa, dzielenie się swoimi problemami i doświadczeniem duchowego wzrostu. Opiekę duchową nad kręgami sprawuje kapłan. W naszej parafii jak dotąd istnieje siedem kręgów, których opiekunami są księża aktualnie posługujący w parafii.

Ruch Domowego Kościoła organizuje rekolekcje dla małżeństw i rodzin z dziećmi oraz różnego rodzaju wyjazdy. Sprzyja także nowym kontaktom wśród parafian i tworzeniu wspólnoty. Wszystko to ma nam pomóc w stawaniu się świadomymi wyznawcami Chrystusa i  radosnymi świadkami wiary.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty na Umultowie. Pierwszy krąg skupiający 6 małżeństw powstał w listopadzie 2005 roku. Obecnie w naszej parafii funkcjonuje 8 kręgów Domowego Kościoła.

Zainteresowanych przyłączeniem się do wspólnoty Domowego Kościoła prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem.

 Strona Domowego Kościoła naszego rejonu

Podziel się