W kancelarii zgłaszamy informację o śmierci i ustalamy w pierwszej kolejności datę, godzinę i miejsce pogrzebu. Formalności związane z pochówkiem załatwiamy w biurze cmentarza, na którym ma zostać złożone ciało. Zapis w księdze zmarłych i przyjęcie pogrzebu dokonuje się na podstawie aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku śmierci w szpitalu, należy przedstawić zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte. Udział organisty w pogrzebie załatwia rodzina we własnym zakresie.

Podziel się