lato-2015-Polska-124-Copy

30 Staromiejska Gromada Zuchowa rozpoczęła swoją działalność w marcu 2007 roku. Do gromady należą dziewczynki i chłopcy w wieku 6-11 lat, mieszkający głównie na terenie parafii pw. św. Jadwigi Królowej. Część dzieci pochodzi również z innych okolic osiedla. Na zbiórkach realizujemy cykle sprawnościowe, a także dzieci bardzo chętnie samodzielnie zdobywają sprawności. Ilość możliwych do zdobycia sprawności indywidualnych stale się powiększa. Zuchy licznie uczestniczą w wyjazdach gromady, zarówno weekendowych, jak i jednodniowych.

Podziel się