104_1300402673Ważnym elementem życia naszej parafii jest udział we Mszy świętej, a w sposób szczególny służba parafian przy ołtarzu pańskim. Do takich należy posługa  szafarzy nadzwyczajnych.
Służba szafarzy w naszej parafii pełniona jest podczas Mszy św. gdzie jest większa ilość wiernych aby usprawnić rozdawanie Komunii Świętej. Dzięki istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą chodzić do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii w każdą niedzielę.

W naszej parafii jest obecnie sześciu szafarzy.  Oprócz udzielania  Komunii św., w niedziele i święta w czasie Eucharystii,  udaję się także z Ciałem Pańskim do chorych, dając im możliwość trwania w jedności z cierpiącym Chrystusem.

Szafarze naszej parafii: Krzysztof Borowczyk, Maciej Hapke, Radosław Jaskuła, Marek Pawlak, Krzysztof Piaszyk, Gustaw Szawioła.

Podziel się