Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to pierwsza rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty jego sporządzenia.

Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dokument z USC).

Pozostałe dokumenty:

  1. zaświadczenia: udziału w spotkaniach przedmałżeńskich oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej,
  2. dowody osobiste narzeczonych,
  3. świadectwo chrztu oraz bierzmowania,
  4. ostatnie świadectwo z katechizacji,
  5. dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii, należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż trzy miesiące).

Druga rozmowa z duszpasterzem odbywa się w terminie wcześniej uzgodnionym i dotyczy sporządzenia protokołu przedślubnego.

Trzecia rozmowa odbywa się na tydzień przed ślubem w celu omówienia ceremonii sakramentu małżeństwa.

Podziel się