Zamek w Będzinie

Ze względu na przechodzący przez okolicę szlak handlowy ze wschodu na zachód drewniany gród istniał tu już w XI w. W 1241 r. został on spalony przez Tatarów a niecały wiek później Kazimierz Wielki zbudował w jego miejsce nową murowaną warownię będącą częścią systemu obronnego zwanego dziś Orlimi Gniazdami. Budowa murowanego zamku została zakończona w 1358 roku. Św. Jadwiga Królowa zapewne gościła na zamku będzińskim w czasie swych czestych podróży po kraju.

Biecz

Biecz jest jednym z wielu miejsc, które św. Jadwiga odwiedzała i w którym istnieje wiele śladów Jej obecności. Między innymi, znajduje się tu zachowany, lecz w znacznej ruinie, gotycki szpital związany z dobroczynną działalnością królowej Jadwigi. Królewski szpital św. Ducha (dziś nazywany szpitalem dla Ubogich im. św. Jadwigi ) przetrwał wszystkie burze dziejowe, aż do r. 1950, kiedy to fundację upaństwowiono, a majątek ziemski nadany szpitalowi przez średniowiecznych władców polskich przejęło państwo PRL. Budynek służył jeszcze jako internat do lat 80-tych XX w. ale nie remontowany, a po roku 1980 ostatecznie opuszczony popadł w całkowitą ruinę. Podjęte działania na rzecz ratowanie tego jedynego z zachowanych szpitali fundacji św. Jadwigi Królowej nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Ta jedna z ważniejszych, o wielkim ładunku symbolicznym i kulturowym, pamiątek po św. Jadwidze ulega zniszczeniu podczas gdy ogromne sumy polskich podatników z Ministerstwa Kultury i „dziedzictwa …” przeznaczane są na ratowanie będących w niezłym stanie zabytków innych narodów. Podobnie jak poprzednie ekipy (z innego „kantu” okrągłego stołu) p. Prezydent Kaczyński przeznacza ogromne środki na budowę kolejnych pomników innej formacji ale przecież wciąż tego samego Wojska Polskiego oraz kolosalną liczbę medali dla tejże samej formacji kombatantów miast ratować pomniki zbiorowej świadomości naszego Narodu. Przecież nie potrzeba aż do znudzenia przypominać nam o potwornej zdradzie, przegranych bitwach i ogromnej klęsce spowodowanej zupełnym ignoranctwem politycznym przywódców przedwojennej Polski. W czasach panowania św. Królowej Jadwigi zasługi rycerskie zdobywano tylko w wygranych bitwach czy pojedynkach. Przyznawanie najwyższych odznaczeń za poniesione klęski znaczy tragiczny czas polskiej historii, czas jakobińskiej wolności, równości i braterstwa, i powoduje potworną demoralizację nie tylko naszego Wojska Polskiego. Nie jest możliwe aby „elita polityczna” wywodząca się z nizin nie tylko społecznych była w stanie przewodzić Narodowi dziedziczącemu wielkość i szlachetność dzieł naszej Królowej.

Zamek w Odrzykoniu

Pierwsze informacje o murowanym zamku w Odrzykoniu pochodzą z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, konkretnie z roku 1348. Był on wtedy własnością królewską. Przypuszcza się, że wcześniej (IX w.) istniało tu miejsce kultu pogańskiego, następnie gród a jeszcze poźniej zamek drewniany zniszczony przez Tatarów w XIII w. Św. Jadwiga Królowa przyjeżdżając do Polski najprawdopodobniej gościła na zamku odrzykońskim. Być może również w innym czasie podczas wyjazdu na Węgry czy Słowację Królowa mogła przebywać w tym zamku. Zamek był też własnością rodziny Firlejów (herbu Lewart), rodziny z której wywodzą się nasi przodkowie. Być może nie jest to przypadek że zostało nam powierzone odnowienie fundacji Królowej Jadwigi.

Sanktuarium Krzyża Świętego Ojców Cystersów w Mogile

Do Mogiły sprowadził Cystersów w 1222 roku biskup krakowski Iwo Odrowąż. Wybudowali oni kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Wacława oraz klasztor w stylu romańsko-gotyckim. Świątynię konsekrował w 1266 roku biskup Jan Prandota w obecności księcia Bolesława i jego żony św. Kingi oraz licznie zgromadzonych wiernych. Umieszczony w kościele wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego zasłynął w krótkim czasie łaskami i cudami. U jego stóp modlili się polscy królowie, między innymi Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło. U stóp tego Krzyża wiele razy modliła się św. Jadwiga Królowa wypraszając łaski dla Naszego Narodu.

Klasztor w Staniątkach – Siostry Benedyktynki

W Staniątkach, miejscowości leżącej na skraju Puszczy Niepołomickiej, znajduje się najstarszy klasztor SS. Benedyktynek w Polsce. Głównym fundatorem tego sakralnego obiektu był Klemens Klemensic (Klimontowic) kasztelan krakowski. Najstarszą znaną datą początku fundacji jest rok 1246, a prace budowlane rozpoczęto w 1228 roku. Ta kościelna budowla jest jednym z pierwszych dzieł polskiej architektury gotyckiej zbudowana w systemie halowym. Klasztor ten stanowi bezcenne dziedzictwo chrześcijańskiej oraz polskiej kultury, spełnia od stuleci doniosłą rolę społeczną i cywilizacyjną. W bogatym wyposażeniu klasztoru zachowały się liczne dzieła sztuki. W klasztorze tym bywała zapewne św. Jadwiga Królowa wielka czcicielka Matki Bożej.

Podziel się