Sakrament chrztu w parafii św. Jadwigi Królowej udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.15.

Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w kancelarii na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym (jeśli żyje w trwałym związku), uczestniczącym regularnie we Mszy świętej, często korzystającym z sakramentu pokuty i komunii świętej. Osoby żyjące na stałe w niesakramentalnych związkach, osoby nieprzystępujące regularnie do sakramentów spowiedzi i komunii św. nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi.

Osoby pochodzące spoza parafii powinny dostarczyć stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza.

Przygotowanie do sakramentu chrztu dla rodziców w naszej parafii odbywa się w czasie dwóch konferencji. Pierwsza odbywa się z małżeństwem katechistów (po indywidualnym umówieniu terminu oraz druga w I i III sobotę miesiąca, o godz. 19.00, w domu parafialnym, prowadzona przez księdza. Obie konferencje są obowiązkowe dla rodziców dziecka. Druga dla rodziców chrzestnych. Jeśli rodzic chrzestny nie może uczestniczyć w konferencji w naszej parafii, powinien postarać się o to w swojej parafii.

Katechezy sobotnie w roku 2020/21

2020

5 i 19 września

3 i 17 października   

7 i 21 listopada         

5 i 19 grudnia        

2021      

2 i 16 stycznia

6 i 20 lutego         

6 i 20 marca          

17 kwietnia        

15 maja                 

5 i 19 czerwca        

3 i 17 lipca         

7 i 21 sierpnia         

4 i 18 września       

Podziel się