W piątek 23 XI br. o godz. 19.00, adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w intencji wszystkich małżeństw w parafii, podejmują małżeństwa z Domowego Kościoła. Modlitwą prowadzoną  w zupełnej ciszy i w dowolny indywidualny  sposób zostaną objęte pary,  które  przeżywają  trudności we wzajemnych relacjach, życiu, utraciły wiarę, czy też  potrzebują Bożego miłosierdzia w codzienności.  Wszystkich pragnących włączyć się w milczące czuwanie zaprasza specjalnie Diakonia modlitwy z Domowego Kościoła.” 

Podziel się