Dzień 2 lutego, to Święto Ofiarowania Pańskiego – nawiązujące do wydarzenia, które miało miejsce w w świątyni jerozolimskiej – Najświętsza Maryja wraz ze św. Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Święto to potocznie nazywamy świętem Matki Bożej Gromnicznej, dla podkreślenia obecności Maryi w tym wydarzeniu oraz w całym dziele zbawienia. W czasie obchodów tego święta odbywały się uroczyste procesje ze świecami, dlatego przynosimy do świątyni gromnice, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury.

Tego dnia Msze św. w naszym kościele – z poświęceniem gromnic – o godz. 8.00 i 18.00.

Podziel się