Intencja ewangelizacyjna:
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę
i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Intencja Parafialna:
Módlmy się za młodych ludzi, o czystość w myślach i działaniu oraz
o wolność od alkoholu i innych używek.

Podziel się