To pierwsze z cyklu konwersatoriów „Wiara i Rozum” czyli wykładów połączonych z dyskusją. Zaczynamy od Świętej Księgi, która dla jednych jest fenomenalnym dziełem literatury, dla innych księgą podpowiadającą jak żyć, dla innych Księgą Słowa Bożego. Poszukiwać będziemy źródeł jej powstania, rozmawiać o jej wartości, o tym, czym może stać się dla czytelnika. Zapraszamy.
Wstęp wolny. Bez ograniczeń wiekowych i naukowych.

Dołącz do wydarzenia na FB, bądź na bieżąco

Czym są konwersatoria WIARA i ROZUM?

W II wieku Tertulian sceptycznie pytał „Cóż mają wspólnego Ateny i Jerozolima? A cóż Akademia i Kościół?”. Te słowa przytacza Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, którą jednak rozpoczyna pozytywnym stwierdzeniem, że „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Te dwa stanowiska (tak odległe w czasie) rozpinają przestrzeń, w której pozostaje wiele miejsca na pytania i odpowiedzi, wątpliwości i wyjaśnienia. 
Konwersatorium nasze skierowane jest do tych, którzy podzielają pogląd Jana Pawła II, że „obecna relacja między wiarą a rozumem domaga się wnikliwego rozeznania, ponieważ zarówno rozum jak i wiara zostały zubożone i osłabione w swych wzajemnych odniesieniach”.
Jakkolwiek w powyższych cytatach chodzi o filozofię, to wydaje nam się, że nieuniknione jest w dzisiejszej dyskusji relacji wiary i rozumu uwzględnienie także punktu widzenia nauk szczegółowych, w tym przyrodniczych. Chcielibyśmy zatem zaprosić do dyskusji wykładowców świeckich i duchownych, przedstawicieli rozmaitych nauk, by móc wspólnie rozważać kwestie wzajemnych odniesień wiary i rozumu.
Do uczestnictwa w spotkaniach chcemy zapraszać zarówno studentów jak i pracowników naukowych. W założeniu mają one mieć formę wykładu, po którym następuje otwarta dyskusja. Od zaproszonych prelegentów oczekujemy przede wszystkim kompetencji w temacie, który prezentują, ale także świadectwa wiary w odniesieniu do prezentowanych treści oraz otwartości na dyskusję z uczestnikami spotkania.

Organizatorami spotkań są:Duszpasterstwo Akademickie „Na Brzegu” przy parafii św. Jadwigi Królowej u chrystusowców, Wydział Fizyki UAM oraz parafia św. Jadwigi Królowej w Poznaniu przy ul. Mleczowej 1.

Podziel się