“Przysięga Królowej Jadwigi”

Józef Simmler (1823 – 1868)

Opis: W tematyce historyczno-anegdotycznych obrazów Simmler najchętniej odwoływał się do czasów świsimmleretności Rzeczypospolitej w epoce Jagiellonów. Fascynowała go również postać młodocianej królowej Jadwigi (1374-1399), która ze względów politycznych w wieku 12 lat poślubiła wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę (ok. 1351-1434), od 1386 króla Polski. Pomysł tego obrazu zaczerpnął Simmler z historycznego dzieła Karola Szajnochy Jadwiga i Jagiełło. W 1387 r. królowa Jadwiga została oskarżona przez Gniewosza z Dalewic (w głębi po lewej) o zdradę małżeńską. W obecności króla i kanonika krakowskiego Piotra Wysza (stojących po prawej) królowa odrzuca oskarżenie, przysięgając na Biblię trzymaną przez kasztelana wojnickiego Jaśka z Tęczyna. Jest to ostatnie dzieło Simmlera, najbardziej teatralne w swojej monumentalnej kompozycji. Dramaturgię sceny zdominowała zbytnia dbałość o szczegóły kostiumologiczne i architektoniczne oraz troska o wiernośjadwiga-simmlerć w portretowaniu pozujących do obrazu postaci (królowa ma rysy twarzy najstarszej córki artysty).

Podziel się