Modlitwa

Panie Jezu Chryste,
Ty przez Świętą Jadwigę uczysz nas
patrzeć oczyma wiary
i czynić zgodnie z tym, co nam objawiasz.
Za jej wstawiennictwem obdarzaj nas łaską swojej bliskości
i uległego przyjmowania Twojej woli.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wezwania do świętej Jadwigi Królowej gen. Józefa Hallera 1938

Święta Królowo Jadwigo – módl się za nami
– wierna córo Boża,
– z Bogiem w modlitwie złączona,
– wzorowa małżonko królewska,
– dbająca o biednych poddanych,
– fundująca kościoły i klasztory,
– apostołko wiary Chrystusowej,
– odnowicielko Akademii Krakowskiej,
– opiekunko studiującej młodzieży,
– szerzycielko pokoju,
– przez potwarze doświadczona,
– patronko Polski,

Abyśmy wiernie stali przy wierze Chrystusowej, módl się za nami
– abyśmy prowadzili cnotliwe życie,
– aby Naród polski zjednoczył się w Chrystusie,
– aby nasze rodziny były wzorem życia chrześcijańskiego,
– abyśmy czcili i szanowali Najświętszą Pannę jako Matkę Bożą i Królową Polski,
– abyśmy zbawiennie znosili wszystkie dolegliwości i cierpienia,
– abyśmy kierowali się Bogiem we wszystkich poczynaniach,

W. Módl się za nami Królowo Jadwigo
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Boże, Tyś Królową Jadwigę nauczył, jak całym sercem przejść od radości światowych do pokornego naśladowania Twego krzyża, spraw, abyśmy przez Jej zasługi uczyli się deptać przemijające rozkosze świata i wszystkie nasze przeszkody zwyciężać w objęciach Twego krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Podziel się