Sakrament chrztu w parafii Św. Jadwigi Królowej udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15.

Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w kancelarii na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym (jeśli żyje w trwałym związku), uczestniczącym regularnie we Mszy świętej, często korzystającym z sakramentu pokuty i komunii świętej.

Osoby pochodzące spoza parafii powinny dostarczyć stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza.

Przygotowanie do sakramentu chrztu dla rodziców w naszej parafii odbywa się w czasie dwóch konferencji. Pierwsza, we wtorek o godz. 19.00, w domu zakonnym, prowadzona przez małżeństwo katechistów oraz druga w sobotę o godz. 19.00, w kościele, prowadzona przez księdza. Obie konferencje są obowiązkowe dla rodziców dziecka. Druga dla rodziców chrzestnych.

Podziel się