Wyjazd do chorego odbywa się w nagłych wypadkach na życzenie rodziny lub samego chorego.

W pierwsze piątki miesiąca księża odwiedzają chorych w domach według wcześniejszych zgłoszeń. W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku przykrytym białym obrusem: krzyż i zapalone świece. Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował. Udziela się sakramentu namaszczenia również osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im niebezpieczna choroba.

Sakrament chorych jest udzielany także w kościele, w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00.

Podziel się