Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania jest ks. Krzysztof wraz z animatorami.

„Od września 2017 roku przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa 2 lata. Kandydaci rozpoczynają je na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszkania kandydatów – niezależnie od tego, gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
 
Zgłoszenia kandydatów: nabór kandydatów rozpoczyna się we wrześniu każdego roku dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej.
 
Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie archidiecezji poznańskiej obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych. Ma to miejsce podczas spotkań w małych grupach oraz podczas celebracji liturgicznych, które mają charakter inicjacyjny”.
                                                                                                      [Poznański Informator Katechetyczny 2017/18]

Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież:

  • gimnazjalna w III klasie
  • uczniowie szkoły podstawowej w kl. VIII

Od września 2017 roku okres przygotowania trwa 2 lata i rozpoczyna się w klasie VII szkoły podstawowej.

Młodzież w czasie dwóch lat pracuje w oparciu o program formacyjny.

Młodzież kl.  VII spotyka się dwa razy w miesiącu w środy o godz. 19.00: 

  • w I środy m-ca – celebracja liturgiczna
  • w następne środy m-ca spotkania w małych grupach wg. grafiku: gr. I – II środa , gr. II – III środa, gr. III – IV środa

Młodzież z kl. II spotyka się  dwa razy w miesiącu w I i III wtorek o godz. 19.00:

  • w I wtorek m-ca – celebracja liturgiczna
  • w III wtorek m-ca – spotkania w małych grupach wg. grafiku

Młodzież kl.  III  spotyka się   trzy razy w miesiącu – II, III, IV wtorek o godz. 19.00:

  • w II i IV wtorek – spotkania w małych grupach wg. grafiku
  • w III wtorek m-ca – celebracja liturgiczna

Ponadto raz w miesiącu uczestniczy w I piątkowym wielbieniu o godz. 19.00.

Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej o godz. 9.15 lub godz. 19.00.

Terminy spotkań dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w roku 2017/2018:

dla klas III gimnazjum (I semestr)

l.p. Data Spotkanie Miejsce
1. 26.09.2017 Inauguracja Msza św. – Kościół
2. 10.10.2017 Formacyjne Salki
3. 17.10.2017 Celebracja Kościół
4. 24.10.2017 Formacyjne Salki
5. 03.11.2017 I Piątek – Wielbienie Kościół
6. 14.11.2017 Formacyjne Salki
7. 21.11.2017 Celebracja Kościół
8. 28.11.2017 Formacyjne Salki
9. 01.12.2017 I Piątek – Wielbienie Kościół
10. 12.12.2017 Formacyjne Salki
11. 19.12.2017 Celebracja Kościół
12. 09.01.2018 Formacyjne Salki
13. 23.01.2018 Formacyjne Salki
14. 02.02.2018 I Piątek – Wielbienie Kościół
   

Ferie

 

 

Zimowe

 

 
15. 27.02.2018 Formacyjne Salki

 

dla klas II gimnazjum (cały rok szkolny)

l.p. Data Spotkanie Miejsce
1. 26.09.2017 Inauguracja Msza św. – Kościół
2. 03.10.2017 Celebracja Kościół
3. 17.10.2017 Formacyjne Salki
4. 07.11.2017 Celebracja Kościół
5. 21.11.2017 Formacyjne Salki
6. 05.12.2017 Celebracja Kościół
7. 19.12.2017 Formacyjne Salki
8. 16.01.2018 Formacyjne Salki
9. 06.02.2018 Celebracja Kościół
  10.02-25.02.2018 FERIE ZIMOWE
10. 06.03.2018 Celebracja Kościół
11. 20.03.2018 Formacyjne Salki
12. 17.04.2018 Formacyjne Salki
13. 08.05.2018 Celebracja Kościół
14. 22.05.2018 Formacyjne Salki
15. 05.06.2018 Celebracja Kościół
16. 19.06.2018 Zakończenie Salki

 

dla klas VII SP:

 

Podziel się